اخبار

دانشجوی نمونه

قابل توجه دانشجویان گرامی : بدینوسیله به اطلاع می رساند، دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به معرفی دانشجویان نمونه واحد، استان و کشوری، اقدام نماید. لذا دانشجویان متقاضی می توانند، با در دست داشتن کلیه مدارک به معاونت دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایید.

ادامه مطلب
زمان شروع نقل و انتقالات

نقل و انتقالات دانشجویی

قابل توجه دانشجویان محترم زمان ثبت درخواست نقل و انتقالات نیمسال اول تحصیلی ۹۷-۹۶ از تاریخ ۹۶/۴/۲۰لغایت ۹۶/۵/۲۰ می باشد. جهت اطلاع از شرایط و آئین نامه مربوطه و ثبت نام به آدرس ذیل مراجعه نمائید. https://www.monada.iau.ir

ادامه مطلب
معرفی دانشجوی نمونه

دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به معرفی دانشجویان نمونه واحد، استان و کشوری، اقدام نماید. لذا دانشجویان متقاضی می توانند، با در دست داشتن کلیه مدارک به معاونت دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایید.

دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد نسبت به معرفی دانشجویان نمونه واحد، استان و کشوری، اقدام نماید. لذا دانشجویان متقاضی می توانند، با در دست داشتن کلیه مدارک به معاونت دانشجویی فرهنگی مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

قابل توجه دانشجویان حسابداری،علوم تربیتی و فنی مهندسی

قابل توجه دانشجویان رشته های حسابداری، علوم تربیتی و علوم پایه: برای انجام کارهای مربوط به فارغ التحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل و ....به ساختمان اداری سرکار خانم مدرس و جناب آقای عزیزی مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب