پیش ثبت نام ایاب و ذهاب دانشجویی

۲۱ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۹ کد خبر : ۱۹۲۹ رویدادها
تعداد بازدید:۳۵
دانشجویان محترم جهت پیش ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب حداکثر ظرف مدت ده روز به ساختمان اداری اتاق 122 امور دانشجویی خواهران مراجعه فرمائید.

دانشجویان محترم جهت پیش ثبت نام سرویس ایاب و ذهاب حداکثر ظرف مدت ده روز به ساختمان اداری اتاق 122 امور دانشجویی خواهران مراجعه فرمائید.


نظر شما :