برای رفاه دانشجویان عزیز چند دستگاه اتوبوس داخل محوطه دانشگاه برای مسیر تهران رودهن در نظر گرفته شده است.

۲۰ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۰:۵۳ کد خبر : ۲۴۸۳ تیکر
تعداد بازدید:۲۲۴
برای رفاه دانشجویان عزیز چند دستگاه اتوبوس داخل محوطه دانشگاه برای مسیر تهران رودهن در نظر گرفته شده است.

نظر شما :