درخواست خروج از کشور

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | ۰۹:۰۲ کد خبر : ۳۴۳۹ رویدادها
تعداد بازدید:۱۰۱
درخواست خروج از کشور

درخواست خروج از کشور

           دانشجویان عزیز جهت اخذ گواهی خروج از کشور به ترتیب زیر می بایست اقدام نمایند:

  1. واریز مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 0104460446004 نزد بانک ملی ایران بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

  2. مراجعه به امور مالی واحد (اتاق شماره 9) جهت تایید فیش واریزی(بند1)

  3. مراجعه به امور مشمولین (اتاق28) و ارائه اصل فیش واریزی تأیید شده توسط امور مالی واحد

  4. اخذ کد سخا از دفاتر پلیس 10+ جهت ثبت درخواست

  5. مراجعه به سایت   services.epolice.ir (قسمت مربوط به خروج از کشور) و انجام مراحل ثبت درخواست خروج از کشور ( درخواست دانشجو پس از ثبت در سایت مذکور توسط نظام وظیفه به دانشگاه ارسال خواهد شد)

  6. پیگیری درخواست از سایت فوق الذکر پس از تأیید توسط دانشگاه و انجام ادامه عملیات درخواست خروج از کشور توسط دانشجو

توضیحات:

الف: پس از ثبت درخواست در سایت فوق الذکر (نظام وظیفه) استعلام وضعیت دانشجو به صورت اینترنتی و توسط حوزه نظام وظیفه از دانشگاه انجام می پذیرد و نیازی به حضور دانشجو جهت پیگیری درخواست نمی باشد.

ب: جهت اخذ گذرنامه نیز دانشجو می بایست از طریق سایت فوق الذکر اقدام نمایند.


نظر شما :