کادر اداری

کارکنان حوره دانشجویی

 


 

ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت تلفن
 1  محمد  چلاجور  اقتصاد کشاورزی  معاون دانشجویی فرهنگی  دانشجویی فرهنگی  76507632
 2  محمد جواد  قائد محمدی  پژوهش اجتماعی  مدیرکل  دانشجویی  76507651
 3  مهدی  حسین رحیمی  علوم تربیتی  رئیس اداره  فارغ التحصیلان 2212
 4  شیرخدا  گنج دست  برنامه ریزی  مسئول امور مشمولین  مشمولین 2347
 5  امیرهوشنگ  امیرآبادی زاده  الهیات  رئیس ادره  امور دانشجویی 2259
 6  مژگان  شاکریان  علوم تربیتی  رئیس اداره  امور رفاهی دانشجویی 2350
 7  محمد تقی  دلگشایی  علوم تربیتی  کارشناس امور فارغ التحصیلان  فارغ التحصیلان 2212
 8  فرزانه  محمد هادی   علوم تربیتی   کارشناس امور فارغ التحصیلان   فارغ التحصیلان 2212
 9  موسی  رمزی  کاربرد کامپیوتر  کاردان امور فارغ التحصیلان  فارغ التحصیلان 2212
 10  خدیجه  ندری  برنامه ریزی آموزشی  کارشناس امور دانشجویی  امور دانشجویی خواهران 2354
 11  مریم  سلطانی  روانشناسی  کارشناس امور دانشجویی   فارغ التحصیلان 2212
 12  لاله  همتی  تحقیقات آموزشی   کارشناس امور دانشجویی   فارغ التحصیلان 2212
 13  بهرام  عزیزی اوزودی  آموزش و پرورش ابتدایی   کارشناس امور دانشجویی  دانشکده فنی و مهندسی 2372
 14  مهدی  محمد حسینی   آموزش و پرورش ابتدایی    کارشناس امور دانشجویی  امور مشمولین 2347
 15  ابراهیم  کریم اخلاقی  اقتصاد اجتماعی   کارشناس امور دانشجویی  دانشکده روان شناسی -
 16  پریوش  همتی   علوم تربیتی   کارشناس امور دانشجویی  مرکز مشاوره 2397
 17  شمسعلی  مومن پور  تربیت بدنی  مسئول امور دفتری  دفتر معاونت دانشجویی 2238
 18  مریم  مدرس صدرائی  زبان و ادبیات انگلیسی   کارشناس امور دانشجویی  ساختمان اداری 2423
 19  علی  علی زاده برجی  دیپلم ادبیات و علوم انسانی  متصدی امور دانشجویی آشپزخانه 2565
 20  وحید  پیوندی  مدیریت آموزشی   کارشناس امور دانشجویی   کارشناس امور دانشجویی 2347
 21  محمد رضا  میرزائی فرد  دیپلم  ساختمان سازی  متصدی امور مشمولین 2347
 22  سعید  میرزائی روابط عمومی  مسئول بایگانی  فارغ التحصیلان -
 23  حسن  کردبچه  تربیت بدنی    متصدی امور دانشجویی فارغ التحصیلان -
 24  کامران  صبوریان علوم ارتباطات کارشناس تربیت بدنی  تربیت بدنی -
 25  علی  بیگلری علیخان قلعه  -  بایگان  فارغ التحصیلان -
 26  اسماعیل  مرتضوی  علوم تغذیه  کارشناس تغذیه  اتوماسیون تغذیه 2511
 27  محمد رضا  همتی  روان شناسی  رئیس اداره تربیت بدنی  تربیت بدنی -
 28  شبنم  حسین شرقی  دکترا  پزشک  درمانگاه حضرت زهرا(س) دانشگاه 2600
 29  غلامحسین  اشرفی زاده  -  آشپز  آشپزخانه 2565
   حسین  خوش لهجه  -   آشپز   آشپزخانه 2565
   محمود  زاهدی  -   آشپز   آشپزخانه
   عباس  طاهری  -   آشپز   آشپزخانه 2565
   سلمان  قاسمی  -   آشپز   آشپزخانه 2565
   رشید  بهادری  -   آشپز   آشپزخانه 2565
   محمد  طیبی قنبری  -   آشپز   آشپزخانه 2565
   علی محمد  قدیمی  -   آشپز   آشپزخانه 2565
کارکنان حوزه فرهنگی
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت تلفن
 1   اسماعیل   زارع زاده   علوم تربیتی   مدیر فرهنگی   معاونت دانشجویی و فرهنگی   09192908653 
 2   اسماعیل   طاهری   روابط عمومی   مدیر پژوهش فرهنگی   معاونت دانشجویی و فرهنگی   09125069813 
 3   نعمت ا..   قاسمی   علوم اجتماعی   مسئول امور فرهنگ اسلامی   معاونت دانشجویی و فرهنگی   09192991289 
 4   اسفندیار   نعمت زاده   علوم تربیتی   کارشناس فرهنگی   معاونت دانشجویی و فرهنگی   09123348242 
 5   محسن   محمد کریمی   مشاوره و راهنمایی   کارشناس فرهنگی   معاونت دانشجویی و فرهنگی   09125095105 
 6   رحیم   کاظمی   روابط عمومی   متصدی   معاونت دانشجویی و فرهنگی   09190435982 
 7   انسیه   نصراله کلانتری   مدیریت آموزشی   کارشناس فرهنگی   معاونت دانشجویی و فرهنگی    
 8   مرضیه   آشوری   فقه و اصول   کارشناس قرآن و عترت   معاونت دانشجویی و فرهنگی    
 9   طیبه   سعادتی نوزاد   علوم ارتباطات   کارشناس فرهنگی   معاونت دانشجویی و فرهنگی    
 10   فاطمه   احمدی      متصدی   معاونت دانشجویی و فرهنگی