شرایط جدید معافیت تحصیلی

شرایط جدید معافیت تحصیلی مشمولان نظام وظیفه عمومی اعلام شد.

دانلود فایل