ثبت گواهی اشتغال به تحصیل

ثبت گواهی اشتغال به تحصیل

۰۲ آبان ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۰ کد : ۴۳۶۰ رویدادها
تعداد بازدید:۲۵۱
قابل توجه دانشجویان گرامی :جهت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل به پورتال شخصی خود مراجعه نموده و پس از ثبت درخواست به امور دانشجویی ساختمان اداری اتاق ۱۲۱و ۳۱ مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند لازم به ذکر است که برای دانشجویانی که درخواست خود را ثبت ننمایند گواهی صادر نمیشود.

قابل توجه دانشجویان گرامی :

جهت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل به پورتال شخصی خود مراجعه نموده و پس از ثبت درخواست به امور دانشجویی ساختمان اداری اتاق 121و 31 مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند لازم به ذکر است که برای دانشجویانی که درخواست خود را ثبت ننمایند گواهی صادر نمیشود.


نظر شما :