رویدادها - آرشیو

قابل توجه دانشجویان حسابداری،علوم تربیتی و فنی مهندسی

قابل توجه دانشجویان رشته های حسابداری، علوم تربیتی و علوم پایه: برای انجام کارهای مربوط به فارغ التحصیلی، گواهی اشتغال به تحصیل و ....به ساختمان اداری سرکار خانم مدرس و جناب آقای عزیزی مراجعه فرمائید.

ادامه مطلب