رویدادها - آرشیو

تاییدیه مدارک و ریز نمرات

تاییدیه مدارک و ریز نمرات

قابل توجه دانشجویان گرامی: دانشجویان عزیز جهت اخذ تاییدیه مدارک خاصه ریز نمرات از مراجعه به سازمان مرکزی خوداری نمایند و در این خصوص پس از ۱۵ روز جهت اخذ ریز نمرات خود به واحد رودهن مراجعه نمایند.

ادامه مطلب