رویدادها - آرشیو

تخفیف دانشجویی برای زوجهای دانشجو

تخفیف دانشجویی برای زوجهای دانشجو

قابل توجه دانشجویان گرامی: در صورتی که دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در طی مدت تحصیل خود ازدواج نمایند برحسب مقطع تحصیلی تشویق می گردد. اگر هر ۲ زوج دانشگاه آزاد اسلامی باشند، تشویق فوق شامل هر ۲ نفر می شود.برای دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال آخر اعمال تخفیف برای همان نیمسال تحصیلی منظور می شود. مدارک مورد نیاز: ۱- اصل و کپی سند ازدواج دائم ۲- اصل و کپی شناسنامه زوجین ۳- کارمانه تحصیلی مورد تایید آموزش

ادامه مطلب