رویدادها - آرشیو

ثبت گواهی اشتغال به تحصیل

ثبت گواهی اشتغال به تحصیل

قابل توجه دانشجویان گرامی :جهت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل به پورتال شخصی خود مراجعه نموده و پس از ثبت درخواست به امور دانشجویی ساختمان اداری اتاق ۱۲۱و ۳۱ مراجعه نموده و گواهی خود را دریافت نمایند لازم به ذکر است که برای دانشجویانی که درخواست خود را ثبت ننمایند گواهی صادر نمیشود.

ادامه مطلب