درخواست خروج از کشور

درخواست خروج از کشور

           دانشجویان عزیز جهت اخذ گواهی خروج از کشور به ترتیب زیر می بایست اقدام نمایند:

  1. واریز مبلغ 100/000 ریال به شماره حساب 0104460446004 نزد بانک ملی ایران بنام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
  2. مراجعه به امور مالی  ساختمان اداری (اتاق شماره 9) و صندوق رفاه (اتاق 15) جهت تایید فیش واریزی(بند1)
  3. مراجعه به امور مشمولین ساختمان اداری (اتاق28) و ارائه اصل فیش واریزی تأیید شده توسط امور مالی و صندوق رفاه واحد
  4. اخذ کد سخا از دفاتر پلیس 10+ جهت رمزورود به سایت خروج از کشور
  5. مراجعه به سایت   services.epolice.ir (قسمت مربوط به خروج از کشور) و انجام مراحل ثبت درخواست خروج از کشور به طور کامل تا ارسال شدن درخواست به دانشگاه و پیگیری دانشجویان از طریق همین سایت تا گرفتن جواب تأیید درخواست از دانشگاه ( مدت زمان سفر تفریحی حداکثر20 روز و سفر زیارتی 30 روز می باشد)

توضیحات:

الف: پس از ثبت درخواست در سایت فوق الذکر (نظام وظیفه) استعلام وضعیت دانشجو به صورت اینترنتی و توسط حوزه نظام وظیفه از دانشگاه انجام می پذیرد و نیازی به حضور دانشجو جهت پیگیری درخواست نمی باشد.

ب: جهت اخذ گذرنامه نیز دانشجو می بایست از طریق سایت فوق الذکر اقدام نمایند.

اداره امور مشمولین واحد