مشمولین

امور مشمولان یکی از قسمتهای زیر مجموعه معاونت امور دانشجویی بوده که مهمترین مسئولیت آن اخذ معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر مشمولان تازه وارد است.

شرح وظایف امور مشمولین:

·      مشارکت در امر ثبت نام و پذیرش دانشجویان ذکور و بررسی وضعیت نظام وظیفه آنها

 •   ارائه نامه به دانشجویان مشمول جهت اخذ مجوز ثبت نام موقت از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی در بدو ورود به دانشگاه
 •   پیگیری صدور معافیت تحصیلی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا
 •   ابطال معافیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل، انصرافی و اخراجی جهت معرفی به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
 •   کنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان مشمول در ترم آخر سنوات قانونی تحصیل
 •   صدور گواهی جهت اخذ مجوز افزایش سنوات تحصیلی از سازمان وظیفه عمومی برای دانشجویان مشمولی که در سنوات قانونی تحصیل موفق به اتمام دوره نشده اند
   
 •   صدور گواهی جهت خروج از کشور دانشجویان مشمول با عناوین زیارتی، سیاحتی، علمی و ورزشی
   
 •   مکاتبه با سازمان وظیفه عمومی ناجا جهت اخذ تاییدیه انواع کارت های معافیت و سایر امور
   
 •   پاسخ به استعلام هایی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا و یا سایر دانشگاه ها و مراکز آموزشی انجام می گیرد کنترل و تایید کلیه مکاتبات با سازمان مرکزی دانشگاه، منطقه و یا موارد مطروحه در کمیسیون موارد خاص دانشگاه در خصوص دانشجویان ذکور    
   

 

شرایط مشمولان برای خروج:  
 

         ۱. فاقد غیبت باشند      ۲. وضعیت تحصیلی مشخصی داشته باشند

۳. در سنوات ارفاقی مازاد بر سنوات مجاز تحصیلی نباشند             ۴. داشتن وثیقه

۵. گواهی اشتغال به تحصیل یا درخواست مجوز خروج موقت از کشور را ارایه نمایید.

میزان وثیقه:

 ۱. سفر زیارتی عراق- عربستان پنج میلیون ریال وجه نقد و تعهد به مبلغ صد و پنجاه میلیون ریال

۲. سفر علمی پنجاه میلیون ریال ۳. سفر نیمه علمی هشتاد میلیون ریال۴. سفر غیرعلمی صد وپنجاه میلیون ریال

مدت خروج: 

۱. سفر مطالعاتی؛ حداکثر ۶ ماه برای دوره کارشناسی ارشد و یک سال برای دکتری تخصصی

۲. سفرهای زیارتی و علمی و نیمه علمی؛ حداکثر ۳۰ روز و حج واجب ۶۰ روزه

۳. سفر غیرعلمی (از جمله سوریه) حداکثر ۲۰ روز  

۴. ورزشی؛ سازمان تربیت بدنی مدت آن را اعلام می‌کند. «دفعات خروج در هر نیمسال دوبار است.»

 

مستندات خروج:

۱. سفر زیارتی به عراق و عربستان؛ نامه کاروان یا سازمان حج یا ستاد عمره دانشجویی

۲. علمی؛ دعوت نامه دبیرخانه یا مجمع برگزار کننده سمینار، همایش یا کنفرانس در کشور خارجی

۳. نیمه علمی؛ مدارک ثبت‌نام امتحانات زبان یا در سایر رشته‌ها      

۴. مطالعاتی (خاص کارشناسی و دکتری تخصصی)؛ مشروط به ارایه پذیرش از دانشگاه‌ها و...

۵. ورزشی؛ خاص ورزشکارانی که مورد تاییدیه و گواهی امور مشترک فدراسیون ورزشی سازمان تربیت بدنی و نامه اداره کل تربیت بدنی دانشگاه بایستی ملاک تنظیم و صدور قرار گیرد.

۶. غیرعلمی؛ نیاز به مستند خاصی نیست و گواهی اشتغال به تحصیل کافی است.

سفر علمی: سفرهای است که به منظور شرکت در کنفرانس، همایش علمی یا سمینار و ارایه مقاله می‌باشد.

سفر نیمه علمی: سفرهای است که به منظور شرکت در آزمونهای زبان، مقاطع دانشگاهی کارشناسی ارشد به بالا، آزمونهای علمی و بازدید از نمایشگاه می‌باشد.

سفر غیرعلمی: سفرهای است که به منظور افزایش اطلاعات و بازدید از بستگان یا... در خارج از کشور است.

سفر مطالعاتی: سفرهای است که دانشجویان مقاطع دکتری یا ارشد در حین تحصیل برای تحقیق، آزمایش یا استفاده از تجربیات کشورهای دیگر می‌باشد.

 

خروج از کشور برای تفریح یا سیاحت و همچنین برای دانشجوی مشمولی که سنوات تحصیلیش به اتمام رسیده باشد میسر نیست افرادیکه قصد سفر جهت تفریح دارند می‌توانند گواهی اشتغال به تحصیل به عنوان وظیفه عمومی دریافت و شخصاً به وظیفه عمومی مراجعه و درخواست دهند.

 

ثبت نام دانشجویان جدیدالورود:

مشمولان مجاز به تحصیل ثبت‌نام موقت می‌شوند؛مشمولان ثبت نام شده را با تکمیل درخواست معافیت تحصیلی پیوست به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی اعزام می‌نمایند. دانشجویانی انصرافی، ترک تحصیل و اخراجی از دانشگاه مجاز به ثبت‌نام نیستند.

مقررات ابلاغی در این بخشنامه و بخشنامه پیروی آن براساس ضوابط قانون جدید وظیفه عمومی مصوب ۹۰/۸/۲۲ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. لذا افرادی که قبل از تصویب قانون یاد شده وارد دانشگاه شده‌اند (مهرماه سال ۹۰) در شمول ضوابط قدیم و افرادی که بعد از تاریخ تصویب قانون جدید به هر طریق وارد دانشگاه شده‌اند (از جمله آزمون مجدد) در شمول مقررات قانون جدید قرار می‌گیرند.

باتوجه به صراحت ماده ۳۵ قانون وظیفه عمومی و به منظور الزام مشمولان دانشجو به اتمام تحصیل در زمان‌های تعیین شده، اجازه ادامه تحصیل در مقاطع بعدی دانشگاهی فقط مخصوص کسانی است که در سنوات عادی تعیین شده در تبصره «۱» ماده ۳۳ فارغ‌التحصیل شوند و مشمولانی که در ۲ ترم سنوات ارفاقی و پس از آن فارغ‌التحصیل گردند،‌ تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم از خدمت، مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نمی‌باشند.

تبصره- این مقررات شامل مشمولاتی است که از مهر ۹۰ در دانشگاه به تحصیل اشتغال یافته‌اند و دانشجویان ورودی سال‌های قبل از ۹۰ را شامل نمی‌شود. که در جدول زیر مقاطع تحصیلی و سنوات آن ذکر شده است.

 

مقطع

 

سنوات

کاردانی

2/5 سال

کارشناسی ناپیوسته

3 سال

کارشناسی پیوسته

5 سال

کارشناسی ارشد پیوسته

6 سال

کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 سال

دکتری پزشکی پیوسته

8 سال

دکتری تخصصی

6 سال

مشمولان انصرافی از دانشگاه‌ها صرفاً در صورت دارا بودن شرایط زیر مجاز به اعاده به تحصیل قبلی (همان دانشگاه، همان مقطع و همان رشته) می‌باشند:

الف) قبل از ورود به سنوات اعطایی کمیسیون موارد خاص دانشگاه از تحصیل انصراف داده باشند.

ب) از تاریخ انصراف تا تاریخ اعاده به تحصیل آنان بیش از یک سال سپری نشده باشد.

پ) دانشگاه با استناد به مصوبه کمیسیون موارد خاص با اعاده به تحصیل وی موافقت کرده و از وظیفه عمومی اعاده به تحصیل مشمول را درخواست نماید.

ت) مشمول پس از انصراف از دانشگاه به خدمت اعزام نشده باشد.

اعاده به تحصیل مشمولان اخراجی از دانشگاه و همچنین دانشجویانی که اقدام به ترک تحصیل کرده و اخراجی شناخته شده‌اند مجاز نخواهند بود.

مشمولانی که با اخذ معافیت تحصیلی در یک مقطع به تحصیل اشتغال یافته و در حین تحصیل با انصراف یا اخراج موفق به اخذ مدرک تحصیلی در مقطع پایین‌تر می‌شوند تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر نمی‌باشند.

دانشجوی مقطع کاردانی که پس از 2/5 سال از شروع به تحصیل انصراف دهد، مجاز به تحصیل مجدد در مدت یک ساله پس از انصراف نمی‌باشد و تا پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم، نمی‌تواند تحصیل نماید.

شرکت دانشجویان در آزمون مجدد در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر در طی دو نیم سال از شروع تحصیل (دو ترم تحصیلی)، و در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای پیوسته و همچنین دکترای تخصصی، حداکثر در طی چهار نیم سال از شروع تحصیل (چهار ترم تحصیلی) امکان پذیر می‌باشد.

تغییر رشته و شرکت مجدد دانشجویان در آزمون دانشگاه‌ها در هر مقطع تحصیلی، با رعایت شرایط فوق حداکثر یک نوبت مجاز بوه و در صورت قبولی دانشجویان در آزمون مجدد، فاصله بین انصراف از دانشگاه اولیه و اشتغال به تحصیل در دانشگاه ثانویه نباید بیشتر از یکماه باشد.

دانشجویان، مجاز به تحصیل در مقاطع پایین‌تر از مقطعی که دارای معافیت تحصیلی هستند نمی‌باشند و همچنین دانشجویانی که پس از سال اعزام، از دانشگاه اخراج می‌شوند مجاز به شرکت مجدد در آزمون دانشگاه‌ها نخواهند بود.

مشمولانی که پس از ورود به سن مشمولیت فارغ‌التحصیل، انصراف، ترک تحصیل یا اخراج شوند حداکثر یک سال فرصت دارند تا خود را برای رسیدگی به وضعیت مشمولیت معرفی نمایند.

دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که با مدرک معادل کاردانی اخراج شود مجاز به تحصیل مجدد در مقطع کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته نمی‌باشد.

مشمولان در طی مدت تحصیل از دیپلم تا دکتری صرفاً یک بار می‌توانند از تحصیل انصراف و مجدداً با پذیرفته شدن در دانشگاه به شرط عدم غیبت به تحصیل ادامه دهند و لذا آزمون مجدد و نزولی بودن مقطع جدید نیز بلامانع می‌باشد مشروط بر آنکه قبلاً در این مقطع فارغ التحصیل نشده باشند و یا از زمان انصراف آنان بیش از یک سال نگذشته باشد.

 

 

 شماره تماس اداره مشمولین: 2347