نقل وانتقالات

 

 

 

 شماره تماس:02176507652

 

 نقل وانتقالات

 

سایت نقل وانتقالات معاونت دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1381 به منظور رفاه حال دانشجویان راه اندازی گردید. و از سال 1393 این سایت ارتقاء یافت و دیگر نیازی به مراجعه حضوری دانشجو جهت ثبت  درخواست و مراحل اداری نقل و انتقالات به واحد مبدأ نمی باشد و دانشجو در تاریخ هایی که از سوی معاونت محترم دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی طی دو مرحله زمانی اعلام می گرددبا مراجعه به سایت www.monada.iau.ir   درخواست خود را برابر مفاد بخشنامه نقل وانتقالات ثبت نموده و پس از تکمیل درخواست، فرآیند جوابدهی سیستمی فعال شده و به طور خودکار به موبایل و یا ایمیل دانشجو در هر مرحله پیامهای مربوطه ارسال می گردد. و در نهایت، پس از اعلام موافقت کمسیونهای مربوطه به دانشجو اعلام می گردد تا برای ثبت نام نهایی، با در دست داشتن اصل مدارک اسکن شده در سایت و کارنامه تحصیلی که از سایت دانشگاه مبدأ اخذ می گردد در زمان مجاز آموزشی (زمان ثبت نام واحد مقصد) به واحد مقصد مراجعه و ثبت نام نماید.ضمناً برابرآخرین بخشنامه زمان ثبت درخواست توسط دانشجو جهت نیمسال اول( اول خرداد) و جهت نیمسال دوم   ( پانزدهم آذر ماه ) می باشد.  

 

 

 

شرح وظایف مسئول نقل و انتقالات

 

 

 

1- بررسی اعلام نظر به درخواستهای ثبت شده در سامانه نقل و انتقالات ( با هماهنگی با اداره کل آموزش)

 

 

 

2- اعلام نظر به درخوا ستهای دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات به سایر واحدها.

 

 

 

3- اعلام نظر به درخوا ستهای دانشجویان متقاضی نقل و انتقالات از این واحد به سایر واحدهای  دانشگاه آزاد اسلامی .

 

 

 

4- ارائه برگه تسویه حساب به دانشجویان انتقالی به سایر واحدها.

 

 

 

5-  اخذ مجوز دانشجویان انتقال و میهمان و ارسال به اداره کل آموزش برای ثبت نام .

 

 

 

6-  ارسال فرمهای هزینه انتقال به امور مالی سازمان مرکزی.

 

 

 

با توجه به اینکه در هر نیمسال تعدادی از دانشجویان به علت مشکلات، متقاضی میهمان و یا انتقال به واحدهای دیگر می باشند و یا از سایر واحدها متقاضی میهمان یا انتقال به این واحد می باشند برای اطلاع از شرایط و بخشنامه های مربوط به نقل وانتقالات دانشجویان متقاضی می توانند به سایت زیر مراجعه نمایند.  

 

 

 

لینک سامانه نقل و انتقالات:www.monada.iau.ir