خوابگاه

تاریخچه و معرفی خوابگاه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

 

در سالهای اولیه فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، امکانات و تسهیلات رفاهی چندانی در اختیار این واحد نبود. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن برای رفاه دانشجویان شهرستانی، به ویژه دانشجویان دختر، از آغاز سال 1369 با اجاره کردن ساختمان‌های مسکونی خوابگاه‌هایی را تدارک دید. در سال 1376 (قبل از افتتاح خوابگاه‌های مجتمع دانشگاهی) تعداد 700 نفر دختر و 500 نفر پسر از خوابگاه‌های فوق استفاده می‌کردند. با توجه به حجم جمعیت دانشجویی در منطقه رودهن و پراکنده بودن خوابگاه‌های 26 گانه در سطح رودهن احساس نیاز شدیدی به احداث ساختمان خوابگاه می‌شد، پس از افتتاحیه مجتمع خوابگاهی با حضور ریاست عالیه دانشگاه در آبان 1378 تمامی دانشجویان به خوابگاه‌های مجتمع دانشگاهی انتقال داده شدند. این مجتمع با 8100 متر مربع و با ظرفیت 480 نفر دانشجو در دو بلوک خوابگاهی، با امکانات لازم ساخته شده است خوابگاه‌های دانشجویان زیر نظر اداره امور خوابگاه‌ها اداره می‌شود. درحال حاضر مسئولیت اداره خوابگاه بر عهده خانم شاکریان می باشد.