بوفه ها و رستورانها

 

سلف سرویس و بوفه ها

 یکی از مکان های با اهمیت در دانشگاه سالن غذاخوری و بوفه ها می باشد که باید مکان ایمن و آرامی باشد تا اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم بتوانند نیازهای غذایی خودرا برآورده نمایند. دانشگاه آزاد اسلامی رودهن مکانهایی با تفکیک جنسیت در داخل دانشگاه با سرویس دهی مناسب جهت تغذیه آماده نموده تا دانشجویان نیازی به مراجعه خارج از دانشگاه نداشته باشند.

بوفه ها و سالن های غذاخوری دانشگاه به شرح زیر می باشد:

الف: مجتمع دانشگاهی

1-     سلف مرکزی دانشگاه با مساحت 4500مترمربع در 4طبقه دارای سالن های غذاخوری به تفکیک اساتید، کارکنان و دانشجویان خواهر و برادر می باشد که هر روز غذای گرم در آن سرو می شود.

2-     تعداد 4 باب بوفه در مجتمع دانشگاهی به تفکیک خواهر و برادر می باشد که اقدام به ارائه انواع نوشیدنی و سایر اقلام خوراکی مورد نیاز دانشجویان می نمایند.

ب: مرکز دانشگاهی امام علی (ع)

در مرکز مذکور یک باب سالن غذاخوری جهت استفاده اساتید، کارکنان و دو باب بوفه و سالن غذا به تفکیک دانشجویان برادر و خواهر روزانه سرویس دهی می نمایند. در خصوص منوی غذای دانشگاه در حال حاضر 9 منوی غذایی ارائه شده است که در سایت اتوماسیون تغذیه قابل مشاهده می باشد. کلیه سلف سرویس و بوبه ها از نظر بهداشت محیط، بهداشت کارکنان و نوع مواد توسط کارشناس بهداشت و تغذیه بصورت روزانه کنترل می شود.درحال حاضر مسئولیت اداره بوفه ها و رستوران ها بر عهده آقای مومن پور می باشد.